AVÍS LEGAL


Els continguts del website són propietat de Consultors d'Acció de Treball Temporal, SL, amb domicili social a Plaça Països Catalans 1, Berga, amb CIF B60488434, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Secció General, Tom 27.116, llibre 114.180, foli 0175, i amb autorització administrativa definitiva 69/0025/01.

CATT es reserva el dret de modificar, sense previ avís, el contingut d'aquest website.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CATT-ETT


Protecció de les dades de caràcter personal

L'accés als diferents formularis i omplir les dades personals en els mateixos per part de l'usuari, és totalment voluntari. Les dades que ens facilita són les estrictament necessàries per a la finalitat a la qual es recullen i en cap cas està obligat a facilitar-los, però, són absolutament necessaris per poder dur a terme els serveis que li oferim. L'usuari garanteix que les dades facilitades són veraces i es fa responsable de actualitzar-los quan aquests no s'ajustin a la situació real. El tractament de les dades es fa en base al que indica la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

Condicions d'ús

Els usuaris que es donen d'alta com a candidats disposaran d'una contrasenya personal i intransferible. El candidat és el responsable del bon ús de la seva contrasenya. Per poder accedir a la introducció de les seves dades primer haurà d'acceptar aquestes "condicions d'ús". Amb la introducció de les dades personals del candidat consent que aquests s'emmagatzemin i es tractin en el fitxer "CANDIDATS" propietat de CATT-ETT. La finalitat d'aquestes dades és la de valorar i gestionar el seu currículum en els processos de selecció que es duguin a terme en CATT. Quan el procés de selecció ho requereixi les dades es poden comunicar a aquelles empreses interessades en el seu currículum, i això es podrà fer des del moment en què accepta aquestes "Condicions d'ús". Quan el procés de selecció ho requereixi també es poden necessitar referències de les empreses on s'ha treballat, un cop acceptades aquestes "Condicions d'ús" el candidat dóna el seu consentiment per sol·licitar-les. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos, fins que CATT ho consideri oportú, i mentre s'adeqüi a la finalitat per a la qual es van obtenir. Els usuaris tenen la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les seves dades personals enviant una comunicació escrita a Consultors d'Acció de Treball Temporal, SL, Plaça Països Catalans 1, Berga.

Enllaços

CATT inclou enllaços a llocs gestionats per tercers. L'objectiu és facilitar l'accés a altres fonts d'informació disponibles a la xarxa. CATT no es fa responsable de la informació disponible en aquests llocs.