Background Image

La nostra política de qualitat té com a finalitat aportar als nostres clients solucions a les seves necessitats de Recursos Humanos i la de facilitar a candidats/es i treballadors/es l’accés a un lloc de treball

tracte personalitzat

• Atenem les necessitats particulars dels nostres clients, candidats/es i treballadors/es actuals i futures, i proporcionem un tracte personalitzat en cada cas.

Accés al món laboral

• Oferim als nostres candidats una via d’incorporació al món laboral.

capacitat de resposta

Gràcies a un equip humà professional i competent, podem resoldre de forma ràpida i eficient qualsevol imprevist.

selecció acurada

Oferim als nostres clients els millors candidats per a un determinat lloc de treball mitjançant una acurada selecció.

supervisió de qualitat

Supervisem la qualitat del servei amb la deguda freqüència per garantir la idoneïtat dels treballadors i la tranquil·litat dels clients.

estratègia de negoci

Els nostres objectius són millorar dia a dia la nostra posició en el mercat per arribar a ser una empresa de referència en el sector, ampliar el nostre abast geogràfic i diferenciar-nos de la resta dels nostres competidors oferint qualitat de servei.

Background

El procés de qualitat de CATT

ANÀLISI & OPTIMITZACIÓ

Realitzem una anàlisi anual del nostre context, de les parts interessades, dels riscos i de les oportunitats que ens afecten. Una anàlisi contínua de les necessitats dels clients, candidats/es i treballadors/es, ens serveix de base per millorar constantment els nostres processos i la nostra oferta de serveis. És primordial el compromís per part de la direcció i de tot el personal de CaTT a mantenir actualitzada la Política de Qualitat, revisant-la anualment en base a les directrius i objectius definits .

EXPERTS EN SELECCIÓ

El reclutament i selecció de candidats es realitza per experts acreditats i amb experiència en selecció. Un equip de professionals motivats i competents, amb el nivell de formació necessari per desenvolupar les seves tasques.

ISO 9001
Qualitat ISO 9001:2015

Complim amb la legislació, reglaments i normativa aplicable a la nostra activitat amb l’aplicació rigorosa del sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la norma ISO 9001:2015”.

Compromesos amb això, posem a disposició dels nostres clients el correu calidad@catt.es per aportar suggeriments de millora sobre el nostre servei.

Descarrega la nostra Política de Qualitat