CANAL ÈTIC


El present canal està dedicat exclusivament per a dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o les seves persones integrants, en els termes i condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Si té qualsevol dubte sobre altres qüestions pot contactar-nos a través d'altres canals disponibles en la pàgina web.


Què es consideren incompliments normatius?

Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:
• Fraus i estafes
• Blanqueig de capitals
• Evasió o elusió d'imposats
• Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial
• Competència deslleial
• Delictes contra el mercat o les persones consumidores
• Corrupció interna
• Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària
• Incompliment de la normativa sobre protecció de dades
• Revelació de secrets empresarials
• Malversació
• Delictes contra el medi ambient i la salut pública
• Vulneració de drets de les persones treballadores

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:
• possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l'acompliment del treball,
• presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa,
• situacions de discriminació o abús sexual,
• pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?

Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades a amb la mateixa en un context laboral o professional.

Com puc realitzar una comunicació?

Es pot cursar de manera verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats en el formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?

Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Quins principis assisteixen a la persona informant?

El sistema intern d'informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, recerca i protecció de la persona informant.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

En compliment del que s'estableix en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la CONSULTORS D’ACCIÓ DE TREBALL TEMPORAL SL ha elaborat una Política del Sistema Intern d'Informació, disponible per a tot el personal en les nostres oficines.Pot accedir al canal ètic de Consultors d'Acció de Treball Temporal SL a través d'aquest enllaç

Accés al Canal Ètic