Enquesta satisfacció treballador


Si ho desitja, pot expressar la seva satisfacció vers el nostre servei omplint aquest senzill formulari.
*Valorar els següents aspectes de l'1 al 5 (malament – molt bé)


L'accés als diferents formularis, i omplir les dades personals en els mateixos per part de l'usuari, és totalment voluntària. Les dades que ens facilita són les estrictament necessàries per a la finalitat a la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar, però, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim. L'usuari garanteix que les dades facilitades són veraces i es responsabilitza d'actualitzar-quan aquestes no s'ajustin a la situació real. El tractament de les dades es fa en base al que indica la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris que es donen d'alta com a candidats disposaran d'una contrasenya personal i intransferible. El candidat és el responsable del bon ús de la seva contrasenya. Per poder accedir a la introducció de les seves dades primer haurà d'acceptar les "condicions d'ús". Els usuaris tenen la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les seves dades personals enviant una comunicació escrita a Consultors d'Acció de Treball Temporal SL, Plaça Països Catalans 1, Berga.