Documentació


 • Contractes

  El contracte

  Una vegada has estat seleccionat per a un lloc de treball signaràs tota la documentació necessària a la oficina de CATT. Per poder preparar tota la documentació caldrà que aportis:

  • DNI (o altres documents: permís de treball, passaport, ..)
  • Número Seguretat Social
  • Número de compte bancari

  Recorda que si estàs rebent algun tipus de subsidi has d'informar a l'OTG abans de començar a treballar, indicant el dia que et donarem d'alta.

  En el moment de la signatura t'explicarem totes les condicions del contracte (durada prevista, jornada, condicions salarials, ...), et formarem en matèria de prevenció de riscos laborals i et lliurarem tota la documentació necessària per a accedir a l'empresa usuària. És important que ens notifiquis qualsevol canvi que pugui afectar les condicions del contracte (canvis d'horari, canvis en el nombre d'hores treballades, ...).

  Finalització de contracte

  Un cop finalitzada la relació laboral has de presentarte a CATT a signar tota la documentació (carta fi de contracte o baixa voluntària en el seu cas), i lliurar el butlletí d'hores treballades. En cas que vulguis reprendre la prestació d'atur, o vulguis sol·licitar-la, et lliurarem tota la documentació que necessitis (certificat d'empresa, cartes liquidació, ...).

 • Salari

  Salari

  Per calcular el teu salari, CATT es remet al conveni col·lectiu que correspongui a l'empresa usuària, segons la categoria professional. El salari està calculat per hora treballada, i estan inclosos el salari base, la part proporcional de les pagues extres i la part proporcional de les vacances, a més dels complements salarials que corresponguin.

  Per saber les hores treballades, es lliuraran uns butlletins mensuals on es van anotant les hores, aquest butlletí ha d'estar signat pel treballador i pel responsable de l'empresa usuària. És important fer-lo arribar a CATT a final de mes, o en el moment que finalitza el contracte.

  El pagament de la nòmina es realitzarà entre el dia 10 i 15 de cada mes.

 • Seguretat

  Seguretat en el treball

  En el moment de la contractació rebràs tota la formació i informació referent als riscos genèrics i específics del lloc de treball on t'incorporaràs.

  Aquesta formació es basa en:

  • Formació sobre les mesures de seguretat i els riscos del lloc de treball.
  • Formació i informació sobre els riscos específics del lloc de treball (en funció de l'avaluació de riscos laborals de l'Empresa a la qual t'incorporaràs), sobre els equips de protecció individual (EPI) o col·lectius, les mesures d'emergència, les normes i protocols d'actuació, ...

  Recorda que la prevenció en matèria de seguretat laboral també és responsabilitat teva, actua segons les mesures i normes de seguretat especificades en la documentació lliurada, fes ús dels equips de protecció en tot moment, i contacta amb el responsable de l'empresa usuària si tens qualsevol dubte.

  CATT també gestiona la vigilància de la salut a través dels reconeixements mèdics, de caràcter voluntari (si l'empresa usuària no s'especifica el contrari), on es realitzen les proves mèdiques, analítiques i / o exploratòries necessàries per el lloc de treball.

 • Incidències

  Gestió d'incidències, malaltia o accident

  És important que ens facis saber qualsevol incidència que es presenti (retards o absències) perquè nosaltres el puguem informar l'empresa usuària. En cas que no puguis anar al teu lloc de treball a causa d'una malaltia comuna o accident no laboral, has de trucar a l'oficina de CATT, nosaltres informarem a l'empresa usuària. Recorda que tens un termini màxim de tres dies per presentar la baixa mèdica.

  En el cas de patir un accident laboral:

  • Informa el responsable de l'empresa usuària.
  • Informa a CATT
  • Anar a la mútua
  • Lliurar la documentació a CATT de forma urgent:
   baixa mèdica, part d'accident sense baixa ...

  En el moment de la signatura del contracte CATT et lliurarà per escrit què fer en cada cas i les dades de la mútua.